Namysłowska Monika, Przegląd orzecznictwa w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2008 r., cz. I.

Artykuły
Opublikowano: EPS 2011/10/33-40
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Przegląd orzecznictwa w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2008 r., cz. I.

W 2008 r. Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) analizował w kilkunastu orzeczeniach wiele aspektów zasady swobodnego przepływu towarów. Część pierwsza przeglądu orzecznictwa jest poświęcona wyrokom TS dotyczącym zakazu stosowania środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przywozie towarów i możliwym usprawiedliwieniom jego stosowania na podstawie wyjątków traktatowych, m.in. ochrony życia i zdrowia ludzi i zwierząt czy bezpieczeństwa publicznego, oraz usprawiedliwieniom na podstawie względów nadrzędnych interesu ogólnego, m.in. ochrony środowiska i walki z przestępczością. W jednym z prezentowanych wyroków TS stwierdził naruszenie zobowiązań traktatowych przez Rzeczpospolitą Polską.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX