Namysłowska Monika, Przegląd orzecznictwa TS w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2009 r., cz. I.

Artykuły
Opublikowano: EPS 2012/7/31-38
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Przegląd orzecznictwa TS w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2009 r., cz. I.

W 2009 r. orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) na temat swobodnego przepływu towarów dotyczyły niemal wyłącznie interpretacji zakazu stosowania środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w rozumieniu art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej jako TWE, obecnie art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ) oraz wykładni uzasadnień tego zakazu na podstawie art. 30 TWE (art. 36 TFUE) i względów nadrzędnych. Dwa wyroki, które są przedmiotem części pierwszej przeglądu orzecznictwa TS w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2009 r., poruszały nowe zagadnienie z zakresu stosowania art. 28 TWE (obecnie art. 36 TFUE). Trybunał w Luksemburgu miał rozstrzygnąć, czy krajowe regulacje dotyczące używania towaru, a nie jego cech lub sposobu sprzedaży, są środkami o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych. W omawianych wyrokach na uwagę zasługuje również sposób analizy uzasadnienia środków ograniczających dostęp towarów do rynku na podstawie art. 30 TWE (obecnie art. 36 TFUE) i względów nadrzędnych, w szczególności stosowania testu proporcjonalności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX