Kaczorowska Iwona, Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: PP 2015/12/52-55
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych

Postępowanie podatkowe

Podmiot uprawniony do rozpatrzenia zażalenia na odmowę wydania indywidualnej interpretacji podatkowej

Wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 2015 r., I FSK 679/14

Nie może być tak, że zażalenie na odmowę wydania interpretacji rozpatrują te same osoby, które odmówiły jej udzielenia.

Skarżąca gmina złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie konsekwencji podatkowych w przypadku podważenia skuteczności umowy cywilnoprawnej. We wniosku przedstawiła stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, z którego wynika, że realizuje ona inwestycję polegającą na rozbudowie i przebudowie dotychczas nieużytkowanego budynku szpitala, stanowiącego jej własność. Inwestycja ma obejmować w szczególności przeprowadzenie prac budowlanych w budynku oraz zagospodarowanie otaczającego go terenu (m.in. wykonanie dróg dojazdowych, dojść i miejsc parkingowych oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt). Prace mają dotyczyć części szpitala, która jest obecnie przekazana przez wnioskodawcę na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX