Burczyński Tomasz, Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: PP 2009/7/45-46
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych

Podatek od spadków i darowizn

Darowizna udziałów a zwolnienie podatkowe

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 30.03.2009 r. (II FPS 5/08)

W stanie prawnym obowiązującym w 2004 r. nabycie w drodze darowizny udziałów w spółce jawnej nie mieściło się w definicji nabycia zakładu lub jego części w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.).

Omawiana uchwała dotyczy następującego stanu faktycznego: Zgromadzenie wspólników Zakładu Zielarskiego "K.N." s.j. w K. uchwałą z 17.12.2004 r. wyraziło zgodę na nieodpłatne przeniesienie tzw. udziału spółkowego S.N. na rzecz jej wspólnika K.T.N. (syna). W wykonaniu uchwały 1.01.2005 r. zawarto umowę przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce. Organy podatkowe uznały, że w tym wypadku nie ma zastosowania zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 4 ust. 1 pkt 10u.p.s.d., gdyż darowizna udziałów nie jest nabyciem zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego lub jego części. Ustaliły zatem obdarowanemu i darczyńcy (solidarnie) wysokość podatku. Ich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX