Bączyk-Rozwadowska Kinga, Nesterowicz Mirosław, Przegląd orzecznictwa europejskiego w sprawach medycznych (w latach 2019-2020 - wybrane orzeczenia)

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/7-8/172-195
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Przegląd orzecznictwa europejskiego w sprawach medycznych (w latach 2019-2020 - wybrane orzeczenia)

Słowa kluczowe: odpowiedzialność za szkodę (szpitala, lekarza, pielęgniarki), zadośćuczynienie, informacja medyczna a odpowiedzialność cywilna, klauzula sumienia pielęgniarki (położnej), ochrona danych medycznych, roszczenia z tytułu wrongful birth, chirurgia plastyczna, prokreacja medycznie wspomagana, uznanie surogacji zagranicznej, szczepienia ochronne, odpowiedzialność za produkt medyczny

1.Odszkodowanie (zadośćuczynienie) za szkodę (krzywdę)

1.1.Wyrok Sądu Najwyższego Austrii z 24.09.2019 r., 6 Ob 103/19 – zadośćuczynienie w razie śmierci osoby bliskiej

W tej sprawie powódka, która miała 2 lata w chwili śmierci siostry krótko po porodzie, na skutek rażącego niedbalstwa (grossly negligent conduct) lekarzy, dochodziła od szpitala (pozwanego w sprawie) zadośćuczynienia pieniężnego. Zadośćuczynienie za utratę osoby bliskiej (bereavement damages) otrzymali rodzice zmarłego dziecka. Natomiast roszczenie powódki sądy niższej instancji oddaliły z uwagi na wiek powódki i fakt, że jej siostra zmarła zaledwie po kilku godzinach od urodzenia.

Apelację powódki Sąd Najwyższy oddalił. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem, odszkodowanie (zadośćuczynienie) na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX