Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w polskim prawie prywatnym, cz. II - OpenLEX

Naworski Jerzy Paweł, Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w polskim prawie prywatnym, cz. II

Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/10/12-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w polskim prawie prywatnym, cz. II

Przedmiotem artykułu jest ustalenie wzajemnych relacji między pojęciami „przedsiębiorca” i „przedsiębiorstwo”, a zwłaszcza wyjaśnienie, jak należy rozumieć wyrażenia „prowadzenie przedsiębiorstwa” i „w zakresie działalności przedsiębiorstwa”, które występują w licznych przepisach kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych oraz w regulacjach pozakodeksowych. W pierwszej części artykułu zostały omówione takie zagadnienia jak ujęcie przedmiotowe i funkcjonalne pojęcia „przedsiębiorstwo”, formuły „prowadzenia przedsiębiorstwa” i „w zakresie działalności przedsiębiorstwa” w doktrynie i judykaturze, natomiast w tej części przedstawiono krytykę przedmiotowego rozumienia pojęcia przedsiębiorstwa w unormowaniach stanowiących o prowadzeniu przedsiębiorstwa i zakresie działalności przedsiębiorstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX