Artykuły
Opublikowano: ST 2020/4/52-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przedmiot referendum lokalnego z perspektywy 30 lat doświadczeń

Artykuł przedstawia dylematy kształtowania się koncepcji referendum lokalnego w ciągu 30 lat istnienia tej ważnej instytucji demokracji bezpośredniej. Z uwagi na brak jednoznacznych regulacji prawnych w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w doktrynie prawniczej pojawiają się liczne wątpliwości interpretacyjne i rozbieżne poglądy na temat rodzaju spraw, które mogą być poddane pod głosowanie referendalne. Rozbieżności te nie zostały usunięte mimo wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z 26.02.2003 r. (K 30/02). Dodatkowo pojawił się problem rozróżnialności referendum stanowczego (rozstrzygającego) i referendum konsultacyjnego (opiniodawczego). Autorka podkreśla, że zakres przedmiotowy referendum lokalnego jest wyraźnie ograniczony ze względu na kryterium niesprzeczności rozstrzygnięcia referendalnego z prawem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?