Przedawnienie zobowiązań beneficjentów z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem... - OpenLEX

Lokajewska Justyna, Przedawnienie zobowiązań beneficjentów z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Artykuły
Opublikowano: FK 2017/4/50-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przedawnienie zobowiązań beneficjentów z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Artykuł analizuje zagadnienia związane z przedawnieniem zobowiązań z tytułu udzielonego dofinansowania z udziałem środków europejskich. Przedstawiono problem stosowania przepisów prawnych regulujących przedawnienie. Istnieje bowiem wątpliwość, czy należy stosować przepisy prawa krajowego, tj. ordynacji podatkowej, czy też rozporządzenia unijnego regulującego ochronę interesów finansowych Wspólnot Europejskich. Oba akty w odmienny sposób regulują upływ terminu przedawnienia. Zaprezentowano poglądy orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie, z zaznaczeniem rozbieżności. Rozważania zawarte w artykule mają na celu usystematyzowanie poszczególnych zagadnień i odpowiedź na pytanie, w jakim terminie i na podstawie których przepisów dochodzi do przedawnienia rozważanych zobowiązań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX