Węgrzynowski Łukasz, Przedawnienie roszczeń z nieważnej umowy kredytu frankowego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/7/17-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przedawnienie roszczeń z nieważnej umowy kredytu frankowego

Problematyka przedawnienia nie została uregulowana w dyrektywie Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich , niemniej bardzo istotnie wpływa na zasady realizacji roszczeń z niedozwolonych postanowień umownych. Jest to szczególnie widoczne w sprawach dotyczących kredytu frankowego. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka. Można tu wskazać szczególne właściwości konstrukcji wykorzystywanych przy dochodzeniu roszczeń z niedozwolonych postanowień umownych. Trzeba też podkreślić, że przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają kompleksowej regulacji dotyczącej rozliczeń stron z nieważnej umowy wzajemnej, przez co nie zapewniają możliwości symetrycznego rozliczenia stron w razie stwierdzenia nieważności umowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX