Banasik Katarzyna, Przedawnienie karalności przewinień dyscyplinarnych nauczycieli akademickich

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/6/79-90
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przedawnienie karalności przewinień dyscyplinarnych nauczycieli akademickich

Instytucja przedawnienia karalności przewinień dyscyplinarnych nauczycieli akademickich w nowej ustawie z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: p.s.w.n.), w porównaniu do ustawy z 27.07.2005 r. – zarówno w pierwotnym, jak i w znowelizowanym brzmieniu – została gruntownie przekształcona. Wprowadzona zmiana miała być w założeniu oczywiście zmianą na lepsze. Jednak już na pierwszy rzut oka pojawiają się poważne wątpliwości, czy ustawodawcy udało się osiągnąć swój cel. Skłania to do dokładniejszego przyjrzenia się aktualnemu uregulowaniu. Autorka, posługując się formalno-dogmatyczną metodą badawczą, dokonuje analizy językowo-logicznej przepisów obowiązującej ustawy. Prowadząc badania instytucji przedawnienia karalności przewinień dyscyplinarnych nauczycieli akademickich, autorka odwołuje się także do relewantnych wypowiedzi doktrynalnych, zawartych w literaturze przedmiotu. Należy zaznaczyć, że niniejsza analiza poświęcona jest wyłącznie przedawnieniu karalności,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX