Opitek Paweł, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji AML

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/12/41-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji AML

Streszczenie

Artykuł dotyczy przeciwdziałania praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji AML. Problem jest ważny i na czasie, bowiem wspomniane waluty są coraz chętniej wykorzystywane przez przestępców. Analiza tematu rozpoczyna się od omówienia charakteru ekonomiczno-prawnego różnych rodzajów tokenów cyfrowych. Dalej opisano, jak wygląda nadzór nad rynkiem walut wirtualnych w Stanach Zjednoczonych oraz działania amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w związku z emisją przez podmioty prywatne takich tokenów. Ponieważ Virtual Asset Service Provider (VASP) zarządzają nowymi formami cyfrowych aktywów, to na nich ciąży wiele obowiązków dotyczących reżimu AML, m.in. stosowanie efektywnej „polityki ryzyka”. Następnie scharakteryzowano ogólnie przestępstwo prania pieniędzy i modus operandi jego sprawców. Podano konkretne przykłady niedozwolonych działań w Polsce i na świecie. Końcowa część artykułu poświęcona została konstrukcji instytucjonalnej podmiotów przeciwdziałających „praniu”, w tym zadania „instytucji obowiązanych” i „instytucji zaangażowanych” sformułowane zarówno w rekomendacjach Financial Action Task Force, jak i na gruncie polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Całość opracowania kończy rozdział pt. „Znaczenie przepisów AML w pracy prokuratora”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX