Zembrzuski Tadeusz, Przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w postępowaniu cywilnym, czyli pożegnanie z kolegialnością orzekania

Artykuły
Opublikowano: PPC 2022/1/59-79
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w postępowaniu cywilnym, czyli pożegnanie z kolegialnością orzekania

Słowa kluczowe: epidemia COVID-19, skład sądu, zmiana składu sądu, jednoosobowość, kolegialność, skład ławniczy

1. Utrzymująca się kolejny rok sytuacja epidemiczna daje asumpt do podejmowania trudnych oraz kontrowersyjnych decyzji społecznych i gospodarczych, a także tworzenia i utrwalania dyskusyjnych mechanizmów prawnych. Wśród licznych doraźnych rozwiązań legislacyjnych uwagę przykuwają odnoszące się do postępowania cywilnego regulacje zawarte w tzw. ustawie covidowej, tj. ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych . W pierwszej fazie epidemii przepisy epizodycznej ustawy były wielokrotnie pospiesznie tworzone oraz nowelizowane, rażąc niekiedy niespójnością i niekonsekwencją. Charakterystyczne stały się punktowość regulacji oraz próby doraźnego rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz narastających wątpliwości w drodze tzw. wrzutek . W gronie prawników...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX