Solka Piotr, Przebieg postępowania odrębnego w sprawie wniosku o przyznanie dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych w praktyce organów wykonawczych gmin

Artykuły
Opublikowano: ST 2023/4/67-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przebieg postępowania odrębnego w sprawie wniosku o przyznanie dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych w praktyce organów wykonawczych gmin

Artykuł przedstawia wprowadzone do systemu prawa w 2022 r. regulacje dotyczące dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych. W rozważaniach rozwinięto przede wszystkim aspekt proceduralny rozpatrywania wniosków o przyznanie dodatku, uwzględniając nowelizację przepisów w tym zakresie. Materia dodatku węglowego oraz późniejsze przepisy o dodatku dla gospodarstw domowych ukonstytuowały nowe, jednorazowe świadczenia ujęte w polskim systemie prawa, w związku z panującym kryzysem energetycznym. Z analizy przepisów wprowadzonych ustawą o dodatku węglowym oraz ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wynika, że ustawodawca, wprowadzając wiele uproszczeń, chciał dążyć do odformalizowania postępowania administracyjnego określonego w tych regulacjach. Finalnie szybko wprowadzone przepisy nastręczyły wiele wątpliwości wymagających rozważenia przez praktykę i doktrynę, co znacząco utrudniło pracę organów rozpatrujących wnioski o przyznanie dodatku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX