Głuchowski Michał, Prowadzenie roweru po spożyciu alkoholu w prawie polskim i niemieckim

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/4/52-77
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prowadzenie roweru po spożyciu alkoholu w prawie polskim i niemieckim

Streszczenie

Polski ustawodawca w 2013 r. dokonał kontrawencjonalizacji prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości. Tymczasem w Niemczech podnoszone są postulaty zaostrzenia obowiązującego prawa w kierunku zbliżonym do dawnej polskiej regulacji. Obecnie niemieckie unormowanie rezygnuje z liczbowej granicy stężenia alkoholu we krwi na rzecz kryterium „zdolności do prowadzenia pojazdu”. Porównanie regulacji i doświadczeń obu państw oraz najnowszych niemieckich badań z dziedziny medycyny ruchu drogowego pozwala wyciągnąć wniosek, że polska reforma była słuszna, a ponadto warte rozważenia byłoby złagodzenie obecnego progu dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi. Niemiecka reforma nie wydaje się konieczna, jednak jej wprowadzenie nie niosłoby ze sobą tak negatywnych skutków jak dawna polska regulacja.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX