Grabowski Michał, Prowadzenie rejestru akcjonariuszy a obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/2/32-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prowadzenie rejestru akcjonariuszy a obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza obowiązków podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Podmiot ten będzie zobowiązany do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w postaci m.in. identyfikacji klienta i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w stosunku do akcjonariusza, zastawnika i użytkownika akcji. Brak możliwości zastosowania tych środków może oznaczać konieczność odmowy wpisu do rejestru akcjonariuszy, a co za tym idzie, brak zamierzonego przez strony skutku np. w postaci zmiany właściciela akcji czy ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access