Kluza Jan, Prowadzenie postępowania z urzędu mimo braku wniosku o ściganie w sprawie o przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. na podstawie art. 12 § 4 k.p.k.

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/6/69-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prowadzenie postępowania z urzędu mimo braku wniosku o ściganie w sprawie o przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. na podstawie art. 12 § 4 k.p.k.

Słowa kluczowe: wniosek o ściganie, groźby karalne, interes społeczny, obawa przed odwetem

1.Wstęp

W dniu 7.07.2022 r. została uchwalona nowelizacja Kodeksu karnego , która dokonuje wielu zmian zarówno w części ogólnej Kodeksu karnego , jak i w części szczególnej, oraz w Kodeksie postępowania karnego i wielu innych ustawach. W ramach wprowadzonych zmian należy zwrócić uwagę na zmiany w obszarze funkcjonujących w Kodeksie karnym przestępstw ściganych na wniosek. Z nieznanych przyczyn ustawodawca wprowadził do regulacji procesowej przepis art. 12 § 4 k.p.k., który w zasadzie wyłącza ścigane na wniosek przestępstwa groźby karalnej z art. 190 § 1 k.k. Przepis ten wejdzie w życie 1.10.2023 r. Zmiana ta jest nieuzasadniona, a konstrukcja tego przepisu jest wątpliwa. Uzasadnienie takiej oceny wprowadzonych zmian zostanie przedstawione w tym artykule.

2.Istota ścigania przestępstw na wniosek

Nie wchodząc w szczegóły, gdyż nie jest to przedmiotem tego artykułu, ściganie na wniosek stanowi jeden z trzech obecnie funkcjonujących trybów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX