Malinowski Dariusz M., Malinowski Jakub, Prowadzenie gospodarstwa rolnego a działalność gospodarcza – aspekty podatkowe, rachunkowe i cywilnoprawne

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/5/3-6
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Prowadzenie gospodarstwa rolnego a działalność gospodarcza – aspekty podatkowe, rachunkowe i cywilnoprawne

W odniesieniu do osób fizycznych występują sytuacje, gdy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą są również rolnikami prowadzącymi gospodarstwa. Zmieniająca się w naszym kraju struktura agrarna, dążenie do wąskich specjalizacji w rolnictwie powodują, że mamy tu nierzadko do czynienia z naprawdę imponującymi organizacjami, generującymi znaczne przychody, zatrudniającymi pracowników, nabywającymi nowoczesne i drogie maszyny, realizującymi inwestycje typu przetwórnie, chłodnie do przechowywania owoców i warzyw itp., pozostającymi jednak gospodarstwami rolnymi. Możliwości elastycznego kształtowania przez te osoby swojego statusu jako podatnika podatku od towarów i usług, rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego i rozbieżne definicje działalności gospodarczej na gruncie krajowego prawa podatkowego nie ułatwiają ustalenia statusu takich podmiotów. Przeciwnie, ciągle pojawiają się rozbieżne stanowiska organów podatkowych, których konsekwencjami mogą być zobowiązania podatkowe inne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX