Suchanowska Joanna, Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/5/110-113
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia

Obowiązujące od 1.01.2019 r. przepisy nakazują prowadzenie jednej teczki akt osobowych dla pracownika, z którym po przerwie ponownie nawiązano stosunek pracy. Zasada ta obowiązuje jednak w pełni tylko tych pracowników, z którymi pierwszy stosunek pracy został nawiązany po 1.01.2019 r. Do pracowników, których stosunki pracy trwały w dniu wejścia w życie nowych przepisów, zasada ta znajduje jedynie warunkowe zastosowanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX