Stępień-Załucka Beata, Prokuratura po 5 latach obowiązywania ustawy – Prawo o prokuraturze z 28.01.2016 r.

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/2/17-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prokuratura po 5 latach obowiązywania ustawy – Prawo o prokuraturze z 28.01.2016 r.

Słowa kluczowe: prokuratura, Prokurator Generalny, niezależność prokuratury

1. Nasza ustawa zasadnicza z 2.04.1997 r. w zasadzie nie zawiera postanowień odnoszących się do prokuratury, co daje ustawodawcy większą możliwość projektowania zmian. Konstytucja RP incydentalnie wzmiankuje istnienie prokuratury w systemie organów państwa (art. 103 ust. 2, art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP). Jedynie w art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP wymienia ona Prokuratora Generalnego jako jeden z podmiotów mających prawo do występowania z wnioskiem w sprawach badania zgodności wskazanych aktów prawnych z aktami prawnymi wyższej rangi. Z przepisu tego wynika zatem, że Prokurator Generalny jest jednym z organów państwa.

Konstytucja RP w najmniejszym stopniu nie przesądza natomiast o jego usytuowaniu (a tym bardziej całej prokuratury) w systemie organów państwa. Pozostawione jest to do regulacji ustawowej ustawodawcy, który ma pełną swobodę co do wyboru i kształtu modelu prokuratury. Wincenty Grzeszczyk...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX