Danecka Daria, Radecki Wojciech, Prokuratura i Inspekcja Ochrony Środowiska w batalii o przyrodę środkami prawa karnego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/7-8/324-352
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Prokuratura i Inspekcja Ochrony Środowiska w batalii o przyrodę środkami prawa karnego

Streszczenie

Przedmiotem rozważań są zagadnienia prawne współpracy Inspekcji Ochrony Środowiska z Prokuraturą w ściganiu przestępstw przeciwko środowisku ujętych obecnie przede wszystkim w rozdziale XXII Kodeksu Karnego z 1997 r. Uwzględnione zostały trzy etapy: pierwszy związany z powstaniem Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w 1980 r., drugi wyznaczony ustawą z 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, trzeci znamionowany nowelizacją tej ustawy przeprowadzoną w 2018 r., pozornie nadającą Inspekcji uprawnienia oskarżycielskie w sprawach o przestępstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX