Kmiecik Romuald, Prokurator "stronniczą" czy "bezstronną" stroną w postępowaniu sądowym?

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/5/5-10
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prokurator "stronniczą" czy "bezstronną" stroną w postępowaniu sądowym?

Streszczenie

Artykuł zawiera krytyczną analizę takich wyrażeń jak „bezstronna strona” (oksymoron) i „strona stronnicza” (pleonazm). Prokurator występując w postępowaniu sądowym w charakterze strony powinien zachować obiektywizm wobec swoich przeciwników procesowych, opowiadając się równocześnie „po stronie” interesu publicznego, jeżeli partykularne interesy innych stron są sprzeczne z interesem publicznym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX