Godlewski Rafał, Staszczyk Piotr, Projekt rozporządzenia w sprawie statutu fundacji europejskiej - szansa dla rozwoju działalności pożytku publicznego w Unii Europejskiej?

Artykuły
Opublikowano: FK 2015/6/5-15
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Projekt rozporządzenia w sprawie statutu fundacji europejskiej - szansa dla rozwoju działalności pożytku publicznego w Unii Europejskiej?

Fundacje odgrywają ważną rolę w Unii Europejskiej, zwłaszcza w społeczeństwie obywatelskim. Dzięki swoim różnorodnym działaniom w wielu obszarach przyczyniają się one do realizacji podstawowych wartości i celów Unii, takich jak poszanowanie praw człowieka, ochrona mniejszości, zatrudnienie i postęp społeczny, ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego czy wspieranie postępu naukowo-technicznego. Ponadto wzmacniają one i ułatwiają aktywniejsze zaangażowanie obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w projekt europejski. W prowadzeniu swojej działalności fundacje napotykają jednak różne przeszkody na całym obszarze Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł traktuje o powyższych kwestiach, które stanowią podstawę dla projektu rozporządzenia Rady nr 2012/0022 w sprawie statutu fundacji europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX