Profesjonaliści o podatkach - OpenLEX

Skalimowski Piotr, Profesjonaliści o podatkach

Artykuły
Opublikowano: PP 2017/12/6
Autor:
Rodzaj: artykuł

Profesjonaliści o podatkach

W dniach 12–13.10.2017 r. odbyła się w Zakopanem VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Podatkowego pt. Współczesne problemy prawa podatkowego, współorganizowana przez Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego oraz Zakład Prawa Finansowego Wydziału Praw i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Otwierając konferencję, prof. dr hab. Bogumił Brzeziński nawiązał do aktualnych prac legislacyjnych oraz działań faktycznych związanych ze zwiększeniem efektywności poboru podatków. Uwzględniając potrzebę podejmowania takich starań, zwrócił uwagę na wielorakie skutki pośrednie, którą mogą ujawnić się nie tylko w sferze gospodarczej państwa, lecz także istotnie wpłynąć na sytuację prawną podatników. W ocenie prof. Brzezińskiego jedynie wyważone i zgodne z konstytucyjnymi standardami działania mogą efektywnie zapewnić konkurencyjność podatkową państwa z jednej strony, z drugiej zaś zagwarantować właściwą ochronę informacji przetwarzanych przez aparat skarbowy, prawo do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX