Proces wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych na podstawie przepisów ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych... - OpenLEX

Kowalski Kornel, Wojewódka Marcin, Proces wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych na podstawie przepisów ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w jednostkach samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2020/1-2/118-125
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Proces wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych na podstawie przepisów ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w jednostkach samorządu terytorialnego

Jednostki sektora finansów publicznych od początku 2021 r. będą miały obowiązek tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). To duże wyzwanie organizacyjne stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami, samorządowymi zakładami budżetowymi oraz niektórymi samorządowymi osobami prawnymi. Wprowadzanie PPK jest procesem wysoce sformalizowanym, dlatego warto skorzystać z pierwszych doświadczeń zebranych podczas wdrażania PPK u pracodawców spoza sektora finansów publicznych, którzy byli zobowiązani do utworzenia PPK w IV kwartale 2019 r. W artykule zawarto najistotniejsze informacje o PPK, które mogą stanowić pomoc w dobrym przygotowaniu się do wyzwania wdrożenia PPK w jednostce sektora finansów publicznych. Przed kierownikami jednostek sektora finansów publicznych oraz osobami odpowiedzialnymi w nich za sprawy zatrudnieniowe oraz przeprowadzanie postępowań na dostawy usług stanie w niedługim czasie poważne wyzwanie w zakresie wprowadzenia PPK w ich zakładach pracy, w szczególności w zakresie zgodnego z prawem wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. Wskazane w artykule niektóre zagadnienia prawne składają się na proces tworzenia PPK w przypadku jednostki sektora finansów publicznych, mimo że pierwsze wpłaty do PPK będą dokonywane dopiero w 2021 r., i powodują, że już teraz należy rozpocząć przygotowania oraz zaplanować ten proces. Warto też skorzystać z doświadczeń dużych pracodawców sektora niepublicznego po to, żeby proces ten przebiegł nie tylko sprawnie i zgodnie z prawem, ale także w najlepszym interesie uczestników PPK oraz samej jednostki sektora finansów publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX