Proceduralne aspekty zamówień publicznych na książki - OpenLEX

Winiarz Mateusz, Proceduralne aspekty zamówień publicznych na książki

Artykuły
Opublikowano: FK 2021/1/51-59
Autor:
Rodzaj: artykuł

Proceduralne aspekty zamówień publicznych na książki

Książki są specyficznym przedmiotem zamówienia. Przeprowadzenie procedury zakupowej wymaga przyjęcia, że dokonywane oceny muszą uwzględniać pewien poziom subiektywizmu. Nie oznacza to jednak, że jednostki dokonujące zakupów mają pełną dowolność w wyborze kontrahentów. Nawet jeśli prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, należy uwzględnić przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi. Z nieprawidłowościami w tym zakresie łączy się odpowiedzialność dyscyplinarna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX