Proceduralne aspekty dokumentacji cen transferowych po zmianach w 2017 r. - OpenLEX

Radzikowski Krzysztof, Proceduralne aspekty dokumentacji cen transferowych po zmianach w 2017 r.

Artykuły
Opublikowano: PP 2017/12/36-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Proceduralne aspekty dokumentacji cen transferowych po zmianach w 2017 r.

Z dniem 1.01.2017 r., po ponad rocznej vacatio legis, ustawa z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa z 9.10.2015 r. – w istotny sposób znowelizowała art. 9a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – oraz art. 25a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – dotyczące dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi bądź ze zlokalizowanymi w tzw. rajach podatkowych (skupiam się na transakcjach z podmiotami powiązanymi i dlatego posługuję się terminem „dokumentacja cen transferowych” zamiast ustawowej, lecz niejednoznacznej „dokumentacji podatkowej”). Z dniem 4.04.2017 r. część regulacji przeniesiono do nowej ustawy z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – dalej u.w.i.p. Zmiany dotyczą zarówno przesłanek obowiązku dokumentacyjnego oraz zakresu i treści dokumentacji, jak i terminu, w którym powinna zostać sporządzona. Niemniej jednak, co do zasady, przepisy nadal nie przewidują samoistnego obowiązku jej składania, lecz dopiero na wyraźne żądanie organu podatkowego, obwarowane sankcją 50% stawki podatku (art. 19 ust. 4 w zw. z art. 9a ust. 4 i 4a u.p.d.o.p. oraz art. 30d ust. 1 w zw. z art. 25a ust. 4 i 4a u.p.d.o.f.). W poprzednim stanie prawnym wątpliwości budziły, nieuregulowane wyraźnie w przepisach, zagadnienia: 1) momentu, w którym dokumentacja cen transferowych powinna zostać sporządzona; 2) trybu złożenia tej dokumentacji; 3) kryteriów oceny czy przedłożony przez podatnika dokument spełnia wymogi ustawowe oraz 4) roli dowodowej przy szacowaniu dochodu w zakresie cen transferowych . Nowelizacja stwarza okazję do weryfikacji czy nowe przepisy rozwiały te wątpliwości. W artykule zostały również zaprezentowane wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej (karnej skarbowej) za naruszenie obowiązków dokumentacyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX