Krzyżanowska-Mierzewska Magdalena, Proceduralna reakcja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na kryzys praworządności w Polsce

Artykuły
Opublikowano: EPS 2023/2/16-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Proceduralna reakcja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na kryzys praworządności w Polsce

W artykule poddano analizie postawę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec skarg indywidualnych przeciwko Polsce, będących konsekwencją kryzysu praworządności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX