Muzyczka Karolina, Procedura wywłaszczenia zabytków w Polsce

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/6/76-87
Autor:
Rodzaj: artykuł

Procedura wywłaszczenia zabytków w Polsce

Słowa kluczowe: wywłaszczenie nieruchomości, zabytek kultury, decyzja administracyjna, odszkodowanie

1.Wstęp

Ustawodawca w ustawie zasadniczej, jak i w ustawach zwykłych zapewnił szczególne warunki i zasady dla prawa własności nieruchomości zabytkowej. Ingerencja organów administracji publicznej w prawo własności nieruchomości zabytkowej stanowi przejaw troski państwa o dobra kultury. Niemniej jednak wywłaszczenie takiej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa jest realizowane w imię interesu publicznego.

Niewątpliwie instytucja wywłaszczenia zabytków w Polsce stanowi problem badawczy, chociażby z tego względu, że na przestrzeni wieków podlega zmianom wraz ze ścieraniem się koncepcji interesu publicznego z prywatnym. Podstawowym celem skłaniającym do podejmowania badań związanych z wywłaszczeniem zabytków jest potrzeba wytyczenia granicy pomiędzy potrzebami publicznymi a jednostki. W niniejszej pracy autorka stawia hipotezę, że wywłaszczenie może być dokonane tylko dla realizacji celu publicznego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX