Procedura wyboru dyrektora gminnej szkoły podstawowej w drodze konkursu - OpenLEX

Bandarzewski Kazimierz, Procedura wyboru dyrektora gminnej szkoły podstawowej w drodze konkursu

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/5/75-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Procedura wyboru dyrektora gminnej szkoły podstawowej w drodze konkursu

Słowa kluczowe: dyrektor szkoły publicznej, konkurs, kurator oświaty, organ prowadzący szkołę, komisja konkursowa

1.Wprowadzenie

Zgodnie z art. 63 ust. 10 Prawa oświatowego podstawowym trybem wybierania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej jest konkurs .

Sposób przeprowadzania konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej .

Celem artykułu jest przedstawienie procedury konkursowej wyboru dyrektora szkoły publicznej prowadzonej przez gminy, jak również dokonanie oceny, czy obowiązujące Prawo oświatowe w sposób kompleksowy reguluje ten tryb wyłaniania dyrektora szkoły i czy dopuszczalne są sytuacje, w których nie będzie możliwe wszczęcie procedury konkursowej lub jej skuteczne zakończenie.

W artykule wykorzystano orzecznictwo oraz poglądy doktryny obejmujące wcześniejszą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX