Radajewski Mateusz, Procedura wprowadzania stanów nadzwyczajnych - wybrane problemy

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/6/108-120
Autor:
Rodzaj: artykuł

Procedura wprowadzania stanów nadzwyczajnych - wybrane problemy

1.Wstęp

Stan nadzwyczajny, rozumiany jako szczególny reżim prawny wprowadzany w sytuacji wyjątkowego niebezpieczeństwa , jest niewątpliwie środkiem, który może stanowić zagrożenie dla ustroju demokratycznego. Z tego względu konieczne jest, by sięgano po niego jedynie w ostateczności. Przed nadużywaniem instytucji stanów nadzwyczajnych chronić powinien przede wszystkim właściwie ukształtowany tryb ich wprowadzania. Niniejsze opracowanie poświęcone jest współczesnym polskim regulacjom dotyczącym tego zagadnienia.

W Konstytucji RP wyraźnie określono przesłanki wprowadzania stanów nadzwyczajnych. Zgodnie z jej art. 228 ust. 1 może to nastąpić wyłącznie w sytuacji szczególnego zagrożenia, gdy zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. Oprócz tej generalnej przesłanki polska ustawa zasadnicza przewiduje przesłanki szczegółowe, odnoszące się indywidualnie do każdego z trzech stanów nadzwyczajnych. W przypadku stanu wojennego są to: zewnętrzne zagrożenie państwa, zbrojna agresja na terytorium RP...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX