Prządka-Leszczyńska Magdalena, Procedura koncesyjna na rozpowszechnianie programów telewizyjnych - problem relacji pomiędzy organami regulacyjnymi

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/12/87-94
Autor:
Rodzaj: artykuł

Procedura koncesyjna na rozpowszechnianie programów telewizyjnych - problem relacji pomiędzy organami regulacyjnymi

Wejście w życie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji niemalże zbiegło się w czasie z transformacją systemową zapoczątkowaną pod koniec lat 80. XX w. i zmianą systemu prawnego na w pełni demokratyczny. Pomimo jednak dokonanych na przestrzeni dwudziestu pięciu lat jej obowiązywania nowelizacji podstawowe przyjęte w 1992 r. rozwiązania prawne nadal pozostały bez zmian, a materia dotycząca działalności nadawców na terytorium RP wciąż pozostaje w znacznym stopniu niezbadana.

Przemiana jaka nastąpiła na przestrzeni tego czasu nie tylko w społeczeństwie, ale także w prawie powinna zaś zmotywować ustawodawcę do wprowadzenia takich zmian w zakresie mediów audiowizualnych, aby w pełni korespondowały one z wyzwaniami, które stawia stale postępująca rewolucja telekomunikacyjna, globalizacja i cyfryzacja .

Mimo bowiem trwających dwa lata prac legislacyjnych, przygotowujących treść ustawy, regulatory mediów oraz rozwiązania w niej przyjęte od wielu lat stanowią przedmiot krytyki zarówno ze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX