Szubiakowski Marek, Problemy proceduralne blokady rachunku bankowego w celu przeciwdziałania wyłudzeniom skarbowym

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2018/3/47-55
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problemy proceduralne blokady rachunku bankowego w celu przeciwdziałania wyłudzeniom skarbowym

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych wprowadziła zmiany 13 ustaw, w tym m.in. kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o podatku od towarów i usług, prawa bankowego czy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednak największa zmiana nastąpiła w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa . Jako cel wprowadzenia regulacji uzasadnienie ustawy wskazuje zapewnienie skuteczności zwalczania sytuacji, w których wyłudzenia podatku od towarów i usług powodują poważny uszczerbek dla budżetu. Ten cel ma zostać osiągnięty przez wprowadzenie do systemu prawnego licznych zmian, z których najobszerniejszą jest nowy dział IIIB ordynacji podatkowej. Nowelizacja zawarta w dodanych do tekstu artykułach od 119zg do 119zzi o.p. skupia się na zastosowaniu analizy informatycznej obrotu bankowego w celu odnalezienia transakcji wskazanych przez specjalny algorytm określony w ar...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX