Wierczyński Grzegorz, Problemy oceny parametrycznej polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk prawnych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/9/3-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problemy oceny parametrycznej polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk prawnych

1. Wprowadzenie. Niniejsze rozważania zawierają ocenę zasad tworzenia wykazu czasopism naukowych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 7.11.2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych , w odniesieniu do czasopism publikujących wyniki badań z obszaru nauk prawnych. Oparte są one na założeniu, że decyzje o tym, że wykaz naukowych czasopism prawniczych musi powstać, oraz że będzie on miał charakter rankingu (a nie jednopoziomowej listy), już zapadły, gdyż wykaz taki jest istotnym narzędziem ewaluacji polskich jednostek naukowych prowadzących badania z zakresu nauk prawnych. Celem niniejszych rozważań nie jest kwestionowanie tego założenia, lecz poddanie analizie metod stworzenia takiego rankingu, aby optymalnie odpowiadał on celowi, w jakim został utworzony. Jest to problem, z którym mierzy się nauka prawa nie tylko w Polsce, ale na całym świecie,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX