Problemy niepłacenia przez wykonawcę podwykonawcom w zamówieniach publicznych na roboty budowlane - OpenLEX

Balcewicz Jarosław, Problemy niepłacenia przez wykonawcę podwykonawcom w zamówieniach publicznych na roboty budowlane

Artykuły
Opublikowano: FK 2012/7-8/81-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problemy niepłacenia przez wykonawcę podwykonawcom w zamówieniach publicznych na roboty budowlane

Nieterminowe regulowanie przez wykonawcę płatności na rzecz podwykonawców, za wykonane w ramach zamówień publicznych roboty budowlane, stanowi poważny problem dla zamawiających. Podwykonawca z mocy prawa może domagać się zapłaty przysługującego mu wynagrodzenia nie tylko od wykonawcy, lecz także wprost od inwestora (zamawiającego) – także wtedy gdy inwestor zapłacił już całość wynagrodzenia wykonawcy. Aby uchronić się przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami obowiązujących regulacji, zamawiający (inwestor) powinien zawrzeć z wykonawcą umowę odpowiednio zabezpieczającą jego interesy oraz efektywnie kontrolować proces płacenia przez wykonawcę podwykonawcom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX