Wlaźlak Katarzyna, Problemy funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Artykuły
Opublikowano: ST 2012/4/63-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problemy funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Artykuł ukazuje pojawiające się w praktyce problemy gmin z wypracowaniem efektywnej współpracy w ramach wprowadzonej w 2010 r. instytucji zespołu interdyscyplinarnego. Autorka zwraca uwagę na wątpliwości związane z trybem powołania zespołu, jego składem i organizacją, zakresem zadań i kompetencji, a także na trudności z ich realizacją wynikające z braku odrębnego wynagrodzenia za udział w pracach zespołu. Wskazuje również na szerokie kompetencje zespołów pozwalające na daleko idącą ingerencję w sprawy rodzin, w szczególności na upoważnienie członków zespołu do przetwarzania wrażliwych danych oraz możliwość podejmowania interwencji na podstawie procedury „Niebieska Karta”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX