Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych - OpenLEX

Szustakiewicz Przemysław, Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: ST 2015/4/58-71
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuł dotyczy kwestii związanych z udostępnianiem informacji publicznej dostrzeżonych w orzecznictwie sądów administracyjnych. Autor porusza problemy dotyczące zakresu przedmiotowego informacji publicznej, sytuacji, w których można ujawnić treść dokumentu wewnętrznego, procedury udostępniania informacji przetworzonej oraz sposobu określenia kosztów, które zobowiązany poniósł w związku z udzieleniem informacji publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX