Piesiewicz Piotr F., Problematyka zakazu reklamowania się podmiotów leczniczych oraz lekarzy w świetle Kodeksu Etyki Lekarskiej, prawa krajowego oraz prawa unijnego

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2019/3/122-144
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka zakazu reklamowania się podmiotów leczniczych oraz lekarzy w świetle Kodeksu Etyki Lekarskiej, prawa krajowego oraz prawa unijnego

Problematyka zakazu reklamowania się podmiotów leczniczych oraz lekarzy jest zagadnieniem, które należy analizować nie tylko pod kątem regulacji etycznych, lecz także w kontekście prawa krajowego oraz prawa unijnego. Lakoniczność wynikająca z zakazów sformułowanych w Kodeksie Etyki Lekarskiej oraz w ustawie o działalności lekarskiej wprowadza pewien chaos interpretacyjny zarówno co do ich zakresu podmiotowego, jak i przedmiotowego. Wynika to z faktu, że regulacja dotycząca lekarzy i innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą rozproszona jest po wielu aktach prawnych. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że w literaturze przedmiotu brak było do tej pory uwzględnienia dyrektywy o handlu elektronicznym, której przepisy w sposób znaczący wpływają na wspomniany zakaz reklamy. Celem niniejszego tekstu jest usystematyzowanie problematyki reklamy leczniczej zarówno pod kątem podmiotowym, jak i przedmiotowym, oraz analiza wpływu dyrektywy o handlu elektronicznym na interpretację zakresu zakazu reklamy w polskim porządku prawnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX