Kartasiński Paweł Tomasz, Problematyka zadań sądu opiekuńczego w kontekście orzekania o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu na podstawie art. 40 ust. 2 i art. 46 ust. 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/4-5/182-223
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka zadań sądu opiekuńczego w kontekście orzekania o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu na podstawie art. 40 ust. 2 i art. 46 ust. 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Streszczenie

Autor opiniowanego artykułu bardzo dokładnie przeanalizował istniejący stan prawny w zakresie orzekania o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu na podstawie art. 40 ust. 2 i art. 46 ust. 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego , wykorzystując poglądy doktryny w tym zakresie (także medycznej), orzecznictwo sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Koniec pracy wieńczą jego przemyślenia o najważniejszych mankamentach wskazanych przepisów cyt. ustawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX