Problematyka wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gminy na rzecz przedsiębiorstwa... - OpenLEX

Rakoczy Bartosz, Problematyka wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gminy na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/6/27-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gminy na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Problematyka dopuszczalności pobierania przez gminę wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie może być rozpatrywana wyłącznie w odniesieniu do art. 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zdaniem autora należy przy tym również uwzględniać art. 140 kodeksu cywilnego, a przede wszystkim klauzulę społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa. Społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa własności nieruchomości gminy jest wykonywanie zadań publicznych, w tym zadań własnych. Ponieważ zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym, pobieranie wynagrodzenia za służebność będzie w istocie stanowiło naruszenie klauzuli zasad współżycia społecznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX