Problematyka ubioru urzędników - OpenLEX

Żukowski Marek, Problematyka ubioru urzędników

Artykuły
Opublikowano: ST 2009/9/20-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka ubioru urzędników

Artykuł zawiera analizę ubioru w administracji. Zagadnienie to omówiono w szerokim kontekście: historycznym, estetycznym, prawnym i socjologicznym. Zwrócono uwagę na konsekwencje wynikające z reprezentowania przez urzędnika zakładu oraz z jego podstawowych praw wolnościowych, obejmujących m.in. prawo do swobodnego wyboru ubioru. Ubiór został też przedstawiony w kontekście języka przekazywania określonych treści. Autor zwrócił uwagę na związek ubioru z miejscem pracy, jej charakterem oraz cechami fizycznymi i osobowościowymi. Niezwykle istotnym zagadnieniem są rozważania prawne dotyczące obowiązku (lub jego braku) dostarczenia przez pracodawcę ubioru pracownikowi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX