Konieczna Agata, Problematyka sztucznej inteligencji w świetle prawa autorskiego

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2019/4/104-116
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka sztucznej inteligencji w świetle prawa autorskiego

W artykule dokonano analizy ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego w świetle regulacji dotyczących nowych technologii – przede wszystkim sztucznej inteligencji. W ostatnich latach można zauważyć wzrost rozwoju sektorów technologicznych, a w konsekwencji pojawiające się problemy prawne. Sztuczna inteligencja to maszyny skonstruowane w taki sposób, że wynik ich działań odzwierciedla wynik działań ludzkiego myślenia, a działania przejawiają cechy charakterystyczne dla ludzkiej inteligencji. Zjawisko to rozpoczęło dyskusję, jaki jest ich status prawny oraz czy można przyznać im prawa, np. związane z ochroną praw autorskich. Przepisy krajowe oraz międzynarodowe nie uregulowały jeszcze statusu sztucznej inteligencji jako twórcy ani statusu dzieł przez nią stworzonych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX