Szarek Ryszard, Problematyka stosowania ulg w spłacie należności wynikających z nałożonych mandatów karnych

Artykuły
Opublikowano: FK 2010/12/27-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka stosowania ulg w spłacie należności wynikających z nałożonych mandatów karnych

Celem niniejszego artykułu jest ustosunkowanie się do kontrowersyjnej kwestii dopuszczalności stosowania ulg w spłacie należności wynikających z mandatów karnych, nałożonych na osoby ukarane przez organ wykonawczy gminy, w świetle obowiązującego prawa. Z uwagi na brak jednoznacznego i całościowego uregulowania tego zagadnienia w obowiązującym prawie, w praktyce problem ten jest różnie rozwiązywany.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX