Mularski Krzysztof, Problematyka przeszczepu od małoletniego żywego dawcy

Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/7/54-67
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka przeszczepu od małoletniego żywego dawcy

1.Uwagi wstępne.

Problematyka prawnej regulacji przeszczepu (transplantacji) od małoletniego żywego dawcy budzi wiele kontrowersji. Za podjęciem tego tematu przemawiają co najmniej dwa względy. Po pierwsze, jest on niemal nieopracowany w nauce prawa; nieliczne wypowiedzi ograniczają się zazwyczaj do opisu stanu prawnego . Po drugie, nie budzi wątpliwości społeczna doniosłość tego zagadnienia. Ograniczenie zakresu badań do wybranych problemów uzasadnione jest natomiast zarówno ramami opracowania, jak i faktem, że tylko niektóre kwestie budzą wątpliwości. Są bowiem zagadnienia, które albo zostały uregulowane przez ustawodawcę w sposób jednoznaczny, np. wymóg badań lekarskich z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z 1 VII 2005 o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (tzw. ustawa transplantacyjna), albo też nauka zdążyła już im poświęcić wystarczająco dużo uwagi, np. zgoda biorcy na pobranie komórki, tkanki lub narządu. Szczególne problemy przeszczepów od małoletnich żywych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX