Turek Paweł, Problematyka przedterminowej spłaty kredytu

Artykuły
Opublikowano: PPH 2013/5/54-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka przedterminowej spłaty kredytu

Przepisy prawa bankowego dotyczące przedterminowej spłaty budzą w praktyce wiele wątpliwości. Niemniej jednak postanowienia regulujące przedterminową spłatę kredytu są wprowadzane do większości umów kredytu i mają praktyczne zastosowanie. Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowanie interpretacji przepisów dotyczących przedterminowej spłaty oraz zaproponowanie nowego spojrzenia na te zasady.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX