Problematyka prawna uzasadnienia aktów nadzoru wojewody - OpenLEX

Chlipała Monika, Żurek-Wójcik Joanna, Problematyka prawna uzasadnienia aktów nadzoru wojewody

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/9/95-108
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Problematyka prawna uzasadnienia aktów nadzoru wojewody

Słowa kluczowe: nadzór nad samorządem terytorialnym, akt nadzoru, skarga do sądu administracyjnego

1.Wprowadzenie

Unormowana w Konstytucji RP oraz ustawach samorządowych instytucja nadzoru służy zapewnieniu, by działalność organów samorządowych była zgodna z prawem. Wojewoda, jako organ nadzoru, jest wyposażony w kompetencje do podejmowania określonych działań nadzorczych, w tym stosowania środków nadzoru i wydawania aktów nadzoru. Istotne znaczenie, zwłaszcza z punktu widzenia samodzielności samorządu terytorialnego, ma uzasadnienie stosowanych działań nadzorczych.

Celem artykułu jest przedstawienie uwag dotyczących sposobu prawidłowego formułowania uzasadnienia aktów nadzoru. Akty te, ze względu na ich władczy, ingerujący charakter związany z zastosowaniem określonego środka nadzoru, stanowią najważniejszy element w obszarze działań nadzorczych podejmowanych przez wojewodę. Warto w szczególności zwrócić uwagę na: rolę uzasadnienia jako obligatoryjnego elementu aktu nadzoru, wadliwość uzasadnienia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX