Artykuły
Opublikowano: ST 2019/3/52-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka prawna uciążliwości zapachowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze gminy

W polskim porządku prawno-administracyjnym, inaczej niż w prawie cywilnym, nie ma regulacji chociażby pośrednio normujących problematykę uciążliwości zapachowych (tzw. odorów). W artykule podjęto próbę ustalenia, czy w obliczu braku tych regulacji kwestia uciążliwości zapachowych może determinować postępowanie administracyjne w przedmiocie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także czy normy odorowe mogą być ustanawiane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tak, to jakie są warunki legalności tego rodzaju postanowień antyodorowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?