Przywora Bogusław, Problematyka ograniczeń w dostępie do napojów alkoholowych na terenie gminy po nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 2018 r. Analiza z perspektywy konstytucyjnej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/5/45-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka ograniczeń w dostępie do napojów alkoholowych na terenie gminy po nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 2018 r. Analiza z perspektywy konstytucyjnej

Słowa kluczowe: Konstytucja RP, problem ograniczeń związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych w świetle ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

1.Wstęp

Celem artykułu jest omówienie z perspektywy konstytucyjnej problemu reglamentacji sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy w świetle postanowień ustawy z 10.01.2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych .

Z preambuły do Konstytucji RP wynika m.in., że „pragnąc (...) działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność (...) ustanawiamy Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej”, natomiast w preambule do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podkreślono jej ratio legisjako: „życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu”. Preambuła ma istotne znaczenie, bowiem polega na uroczystym proklamowaniu zasad oraz założeń, które uznano za szczególnie istotne. Przykładowo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX