Popardowski Paweł, Problematyka funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego z lat 2019–2021

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2021/2/7-18
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Problematyka funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego z lat 2019–2021

Niniejszy przegląd orzecznictwa został poświęcony analizie trzech orzeczeń Sądu Najwyższego z lat 2019–2021, które związane są merytorycznie z problematyką funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym. Orzeczenia te dotyczą zróżnicowanych zagadnień prawnych ujawniających się na tle wykładni przepisów ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych , tj. kwestii odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jawnej, skutków zajęcia udziałów w spółce z o.o. w ramach postępowania zabezpieczającego, określenia podstawy prawnej oraz ram czasowych dla delegowania członka rady nadzorczej do zasiadania w zarządzie spółki z o.o. Każde ze wskazanych zagadnień prawnych ma swoje istotne przełożenie na praktykę funkcjonowania spółek handlowych. Stąd też za właściwe należy uznać bliższe omówienie przyjmowanego przez Sąd Najwyższy podejścia interpretacyjnego przy rozstrzyganiu powyższych kwestii problemowych w ramach przeglądów orzecznictwa publikowanych na łamach kwartalnika „Glosa”.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access