Problematyka badania autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych - OpenLEX

Korycki Rafał, Problematyka badania autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/12/138-157
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka badania autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych

Streszczenie

Badanie autentyczności nagrań fonicznych należy do istotnych zadań współczesnej kryminalistyki. Detekcja śladów montażu oraz ustalenie pochodzenia badanych zapisów cyfrowych przysparza wielu trudności z uwagi na fakt, że powszechnie dostępne rozwiązania oraz darmowe oprogramowanie służące do edycji dźwięku pozwalają fałszerzom na zmianę znaczenia wypowiadanych zdań w sposób dowolny i bez wprowadzania słyszalnych zniekształceń. Ponadto istnieje możliwość wykonania operacji konwersji i ponownej kompresji zapisu w celu ukrycia śladów wykonanego montażu lub zmiany metadanych utrwalonych w pliku. W niniejszym artykule omówiono problematykę badania autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych. Zaprezentowano podejście polegające na ocenie struktury pliku, weryfikacji urządzenia, analizie globalnej prowadzonej na materiale dowodowym jako całości oraz analizie lokalnej zajmującej się badaniem parametrów zmieniających się w czasie. Ponadto przedstawiono szereg rekomendacji związanych z badaniem autentyczności opisanych zarówno w publikacjach naukowych, jak i w dokumentach wydanych przez organizacje eksperckie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX