Mazurkiewicz Marek, Problem zgodności z Konstytucją art. 72 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z § 3 jej rozporządzenia wykonawczego - zagadnienia dyskusyjne

Artykuły
Opublikowano: FK 2011/4/5-13
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problem zgodności z Konstytucją art. 72 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z § 3 jej rozporządzenia wykonawczego - zagadnienia dyskusyjne

Artykuł analizuje kwestię spójności art. 72 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2010 r., jako podstawę zaliczania do państwowego długu publicznego niektórych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, z konstytucyjnymi wzorcami art. 2, art. 92 ust. 1 i art. 216 ust. 1 i 5 Konstytucji w zw. z art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX